Akcja pod hasłem „Młodzi głosują” jest organizowana w naszej szkole od wielu lat. Przygotowaniem jej zajmują się zazwyczaj klasy D (od kilku lat są to klasy prawne). Polega ona na przeprowadzeniu ogólnoszkolnych wyborów (samorządowych, prezydenckich itp.) równolegle z trwającymi wyborami ogólnopolskimi. Akcja ta ma na celu przygotowanie młodzieży szkolnej do czynnego udziału we właściwych wyborach w dorosłym już życiu. Ta inicjatywa pomaga również w tworzeniu osobistego światopoglądu w młodych ludziach. Wszyscy uczniowie aktywnie biorą w niej udział i chętnie pomagają w jej przygotowaniach. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Mamy nadzieję, że ta tradycja będzie kontynuowana w przyszłych latach.