W dniu 15 września 2017

w sali gimnastycznej I LO o godz.1600

odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas

z Dyrektorem szkoły, a po nim spotkania z wychowawcami.