W roku szkolnym 2017/2018 rodzice uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim mają ciągłą możliwość wglądu elektronicznego w oceny i frekwencję dziecka.

https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiattomaszowski/