21 grudnia odbyły się w I Liceum trzy wykłady poprowadzone przez naszego absolwenta – Macieja Skrzypka , obecnie studenta na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z ogromnym zaciekawieniem i dużą charyzmą nasz młody wykładowca poprowadził spotkanie na temat systemów politycznych państw demokratycznych, w tym głównie Republiki Federalnej Niemiec. Wykłady wzbudziły duże zainteresowanie uczniów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy naszej szkoły z poznańskim uniwersytetem.

"Aby do piątku..."

18 17

 

Znajdź nas na Facebooku