9 listopada o godzinie 10 trzynastu uczestników Ogólnopolskiego Konkursu „Wybieram Wybory” przystąpiło do etapu szkolnego, polegającego na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa. W tym roku Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze, czyli organizatorzy konkursu zaproponowali tematykę związaną z wyborami samorządowymi. Zasadniczym celem konkursu, oprócz upowszechniania wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, jest propagowanie idei udziału w wyborach samorządowych oraz świadomego uczestniczenia w procesie wyborczym.

"Aby do piątku..."

18 17

 

Znajdź nas na Facebooku