WAKACJE 2017

Nasz Projekt „Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy” w ramach Akcji Mobilność Kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna Narodowej Agencji Programu Erasmus+ obejmuje 8 mobilności do krajów UE. Pierwsze 2 odbyły się na przełomie lipca i sierpnia 2017 roku. Nauczycielki z naszej szkoły pojechały do Cork w Irlandii. Jedna z nich, Pani Dorota Chruścielewska-Chojnacka uczestniczyła w kursie języka angielskiego, a druga, Pani Anna Spryszyńska doskonaliła swój warsztat pracy z zakresu metodyki nauczania.

Pani Anna utwierdziła się w swoich umiejętnościach, wymieniła doświadczenia z metod pracy z nauczycielami z innych państw europejskich oraz nawiązała kontakty ze szkołami we Włoszech, Hiszpanii i innych państwach UE. Podniosła tym samym swoje kompetencje, osiągnęła cel mobilności i uzyskała odpowiednie certyfikaty. 

Pani Dorota jest również usatysfakcjonowana mobilnością w Irlandii, gdyż potrafi porozumiewać się w języku angielskim, pozbyła się barier w komunikacji międzykulturowej i strachu przed mówieniem w języku obcym, co w przyszłości będzie skutkować tym, że będzie mogła uczestniczyć w międzynarodowych projektach realizowanych przez I LO.  Zwiększyły się jej kompetencje i z pewnością osiągnęła cel zakładany przez program Erasmus+, potwierdzony odpowiednimi certyfikatami.

Mobilności obu nauczycielek zakończyły się sukcesem, a oferta szkoleniowa szkoły w Cork w pełni zaspokoiła potrzeby zawodowe obu Pań ,jak i potrzeby szkoły. Ich pobyt nie polegał jedynie na doskonaleniu zawodowym, ale również na możliwości zwiedzania Irlandii, poznania jej historii i kultury. Kontakty nawiązane w czasie mobilności z pewnością zaowocują kolejnymi mobilnościami i współpracą naszej młodzieży z uczniami szkół z państw w UE, nadając naszej szkole europejski wymiar.

Mobilności w Niemczech w Programie Erasmus+

WAKACJE 2017

Kolejną mobilnością w naszym Projekcie „Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy” w ramach Akcji Mobilność Kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna Narodowej Agencji Programu Erasmus+ był wyjazd nauczycielki języka niemieckiego Pani Ewy Czajki do Berlina w terminie od 14 do 25 sierpnia 2017 roku do szkoły językowej Did Deutsch Institut.

Pani Ewa Czajka uczestniczyła w kursie dla nauczycieli „Fortbildungskurs fur Deutschlehrer”, brała udział w zajęciach, w których mogła odświeżyć swoje umiejętności językowe, poznać kulturę innych krajów, natomiast w module hospitacyjnym wymieniła doświadczenia z innymi nauczycielami i poznała metody nauczania języka niemieckiego na wszystkich kontynentach.

Ponadto, uczestniczyła w szerokim programie kulturalnym, dzięki któremu zwiedziła najważniejsze obiekty  historyczne Berlina. Wróciła do kraju pełna wrażeń, z  przekonaniem, że język niemiecki jest językiem ważnym bez względu na to pod jaka szerokością geograficzna mieszkamy.

Nawiązała kontakty z nauczycielami języka niemieckiego z krajów UE, m.in. z Republiki Czeskiej i Węgier,  które zaowocują w przyszłości szkołami partnerskimi. Zwiększyły się jej kompetencje i osiągnęła cel programu Erasmus+. Na zakończenie kursu Pani Ewa Czajka uzyskała Certyfikat Did Deutsch Institut.

 

Mobilności w Szkocji w Programie Erasmus+

ROK SZKOLNY 2017/2018

Kontynuując nasz Projekt „Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy” w ramach Akcji Mobilność Kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna Narodowej Agencji Programu Erasmus+, Pani Marta Szymańska, nauczycielka języka angielskiego i Wiedzy o Kulturze pojechała do Edynburga w Szkocji. Mobilność trwała od 03 do 10 września 2017 roku.

Pani Marta Szymańska była uczestnikiem kursu CLIL Plus Culture.  Brała udział w zajęciach językowych i metodycznych, doskonaląc swoje umiejętności, poznając nowe metody nauczania, nawiązując kontakty z wykładowcami i nauczycielami w Szkole Językowej „Inlingua” w sercu Edynburga. Mobilność, zakończona Certyfikatem, ze wszech miar spełniła pokładane w niej oczekiwania pod względem szkoleniowym.

Poza wymiarem edukacyjnym, Erasmus+ daje uczestnikom szansę zwiedzania kraju, w którym odbywa się mobilność i Pani Marta Szymańska skwapliwie z tej możliwości skorzystała. Zwiedziła, m. in.: najsłynniejszy Zamek w Edynburgu, Holyrood Palace, Arthur’s Seat z przepięknym widokiem na miasto, Royal Mile i Jacht Królewski HMY Britannia. Była również w Glasgow, St. Andrews i w Falkirk. Podczas pobytu miała okazję spróbować tradycyjnych szkockich dań, np.: haggis i shortbread (kruche, maślane ciasteczka).

Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty będą w przyszłości procentować wymianą naszych uczniów z uczniami innych szkół z krajów UE oraz zwiększyć liczbę międzynarodowych projektów realizowanych przez I LO. Tak trzymać!