W dniu 10.03.2011 odbyła się wycieczka dydaktyczna do Warszawy, w ramach POKL. W wycieczce wzięli udział uczniowie

 uczestniczący w projekcie z podstaw przedsiębiorczości (grupa XXIII - p. M. Kwiatek i gr. XXIV p. D. Chruścielewska) oraz uczniowie z przedmiotu matematyka, zainteresowani podjęciem studiów na SGH.

1. Na GPW - prezentacja na temat historii GPW i zasad jej funkcjonowania (przedstawiciel Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego)

2. SGH - wykład (prezentacja) na temat historii SGH, kierunków kształcenia - zapoznania z ofertą edukacyjną i zasadami rekrutacji.

Odbyło się też spotkanie z przedstawicielem samorządu studentów SGH, który przedstawił zalety studiowania na SGH
z punktu widzenia studenta, opowiedział o licznych projektach realizowanych przez studentów i oprowadzał uczniów po Gmachu głównym. Uczniowie uczestniczyli również w odbyających się tam Na Targach Firm Consultingowych.

Wybraliśmy SGH ponieważ jest to najlepsza i najbardziej prestiżowa uczelnia ekonomiczna w Polsce, jedna z najlepszych w Europie, szczycąca sie znakomitą kadrą (prof. L. Balcerowicz, prof. Hibuer D.) i (wg. dziennikarzy Newsweeka) spośród wszystkich szkół wyższych w Polsce daje absolwentom największe szanse na dobrą pracę.